Disclaimer

Dit is de website van Koers Bouwkundig Buro, gevestigd te Twello. Bij het ontwerpen en samenstellen van deze site is de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht.

Mocht u problemen ondervinden op onze site, laat ons dit dan weten door het sturen van een e-mail. Wij zullen dan onze uiterste best doen om het probleem zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Hoewel de website van Koers Bouwkundig Buro met de grootste zorgvuldigheid is samengesteld aanvaarden wij geen aansprakelijkheid voor onvolledigheid of onjuistheid noch voor de gevolgen daarvan. De website is bedoeld voor relaties en andere belangstellenden. Het is verboden zonder toestemming van Koers Bouwkundig Buro informatie van deze website aan derden ter beschikking te stellen of anderszins te (doen) exploiteren.

Koers Bouwkundig Buro verklaart dat er geen auteursrechtschending is bedoeld door het gebruik van media en foto’s op de site.